Αμφίσημες ρυθμίσεις από το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 4/6/2007 ; τεύχ. 2442 , σ. 18-19
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο