Αν καταρρεύσει η οικοδομή θα καταρρεύσει και η οικονομία

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 15/3/2010 ; τεύχ. 2576 , σ. 6-7
Όνομα μέρους:Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του ΤΕΕ
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο