Ανάπτυξη με επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό παντεχνική κινητοποίηση μηχανικών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 26/12/2005 ; τεύχ. 2373 , σ. 8-9
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο