Αναγκαία όσο ποτέ η ασφαλιση έργων και μελετών Παράγων εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού που τονίστηκε στη διάλεξη που οργάνωσε το ΤΕΕ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κουτίνας Γ.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13-04-1998 ; τεύχ. 1999 , σελ. 16-22