Αναγκαίο ένα ολοκληρωμένο σύστημα τιμολόγησης Δ. Εργων στη χώρα μας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 27/2/2006 ; τεύχ. 2381 , σ. 23-24
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο