Αντίθετος στην εμπορευματοποίηση της Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 17/4/2006 ; τεύχ. 2388 , σ. 69
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο