Αντώνιος Λύρας πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γδούτος Στέφανος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 8/10/2007 ; τεύχ. 2458 , σ. 64
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Περιγραφή τεκμηρίου:Από τη στήλη Εκείνοι που Εφυγαν