Αντιδράσεις για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην "Εγνατία Οδό ΑΕ"

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας, ΤΕΕ - Τμ. Βορειοανατολικού Αιγαίου
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 8/11/2010 ; τεύχ. 2607 , σ. 14-15
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο