Απόστολος Κόρτζας πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 31/1/2005 ; τεύχ. 2329 , σ. 102
Όνομα προσώπου ως θέμα: