Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την αποτροπή εγκατάστασης νέων πυρηνικών αντιδραστήρων στην περιοχή επιστολή στον Υπουργό Υγείας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 30/1/2006 ; τεύχ. 2377 , σ. 16
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο