Απαράδεκτη η κατάσταση στις πολεοδομίες

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΣΠΜΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 20/12/2010 ; τεύχ. 2613 , σ. 45
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο