Απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση - κατάρτιση. Αναγκαίες οι αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών τα πρώτα ευρήματα της νέας έρευνας που διενήργησσε η ICAP για λογαριασμό του ΤΕΕ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 15/1/2007 ; τεύχ. 2423 , σ. 6-8
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο