Απειλείται η πολιτιστική κληρονομιά σημαντικών μνημείων του νερού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 26/4/2011 ; τεύχ. 2627 , σ. 17-20
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο