Απλούστευση διαδικασίας βεβαίωσης από τους Ο.Τ.Α. Α' βαθμίδας της στάθμης (υψόμετρο) του οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου των οδών κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών Εγκύκλιος 5/2002

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καμπέλης Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 02/09/2002 ; τεύχ. 2212 , σ. 52
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο