Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία 2ο διεθνές συνέδριο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ, Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 12/7/2004 ; τεύχ. 2303 , σ. 24-25
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο