Αρχαία ελληνική τεχνολογία (2ο: 17-21 Οκτωβρίου, 2005: Αθήνα) διεθνές συνέδριο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, ΤΕΕ, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, ΕΜΠ, Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 31/1/2005 ; τεύχ. 2329 , σ. 26