Αρχαίες ελληνικές σήραγγες (16 Νοεμβρίου, 2004: Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Εργων (ΕΕΣΥΕ)
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 8/11/2004 ; τεύχ. 2318 , σ. 93
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο