Αρχιτεκτονική στο θερινό ηλιοστάσιο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΑΠΘ - Αρχιτεκτονική Σχολή, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΠΘ - Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 29/6/2009 ; τεύχ. 2542 , σ. 61
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο