Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός σπουδαστών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: UIA
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 10/1/2011 ; τεύχ. 2615 , σ. 57
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο