Ασφάλιση κινδύνων & ευθυνών στα τεχνικά έργα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κουτίνας Γ.
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 11-05-1998 ; τεύχ. 2208 , σ. 112-114
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο