Αυθαίρετη δόμηση και σεισμική τρωτότητα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Δωδεκανήσου
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 29/12/2008 ; τεύχ. 2518 , σ. 12
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο