Βασίλειος Αλεξ. Καλτσάς μηχανολόγος ηλεκτρολόγος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καλτσάς Ηλίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 25/10/2004 ; τεύχ. 2316 , σ. 88
Όνομα προσώπου ως θέμα: