Βασίλειος Ε. Κονιδάρης πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 9/8/2010 ; τεύχ. 2596 , σ. 47
Όνομα προσώπου ως θέμα: