Βασίλης Δόρφανης μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Φέσσα - Δαγκάκη Πηνελόπη, Δαγκάκης Δημήτρης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 23/5/2011 ; τεύχ. 2631 , σ. 28
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο