Βασίλης Παπαμητούκας μηχανολόγος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Δράγκος Γιάννης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 17/5/2010 ; τεύχ. 2584 , σ. 53
Όνομα προσώπου ως θέμα: