Βασίλης Τουμπανιάρης μεταλλειολόγος - μεταλλουργός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 22/9/2008 ; τεύχ. 2504 , σ. 64
Όνομα προσώπου ως θέμα: