Βιομηχανία και περιβάλλον

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος Γ.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 29/9/1994 ; τεύχ. 1826 , σ. 80-82
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο