Βιομηχανία και περιβάλλον μπορούν να συμβαδίζουν 2ο συνέδριο Βιομηχανίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 29/5/1989 ; τεύχ. 1567 , σ. 3-20
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο