Βιομηχανική ανάπτυξη - χωροθέτηση βιομηχανιών και προβλήματα ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Κρήτης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 4/8/1986 ; τεύχ. 1426 , σ. 14-15
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο