Βράβευση και προβληματισμός

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 27/2/2006 ; τεύχ. 2381 , σ. 20
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο