Βράχος 2.000 τόνων ταξιδεύει 20 χλμ. Μια μοναδική έκθεση για το μεγάλο έλληνα μηχανικό Μαρίνο Χαρμπούρη και το τεχνικό κατόρθωμά του στη Ρωσία του 1770

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 03/02/2003 ; τεύχ. 2233 , σ. 10-12
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο