Βρέλλας Γεώργιος ηλεκτρολόγος μηχανικος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μιχαηλίδης Γ. Χ.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 15/3/2010 ; τεύχ. 2576 , σ. 60
Όνομα προσώπου ως θέμα: