Γέφυρα συνεργασίας ΤΕΕ και Δήμου Αθήνας εκδήλωση θεματικού διαλόγου των τεσσάρων υποψηφίων δημάρχων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 16/10/2006 ; τεύχ. 2411 , σ. 22-26
Όνομα μέρους:Ο διάλογος και οι δεσμεύσεις των υποψηφίων Δημάρχων
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο