Γαβριήλ Λιναριτάκης μηχανικός παραγωγής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λιναριτάκης Κωνσταντίνος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 28/2/2005 ; τεύχ. 2333 , σ. 70
Όνομα προσώπου ως θέμα: