Γεώργιος Γκότσης μηχανολόγος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αλεξιάδης Σωκράτης, Καλεμκέρης Γιάννης, Ματιάτος Αριστείδης, Φαρμάκης Γρηγόρης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 29/11/2004 ; τεύχ. 2321 , σ. 87
Όνομα προσώπου ως θέμα: