Γεώργιος Ζαχαρίας τοπογράφος και πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Θεοδωρόπουλος Γεώργιος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 11/6/2007 ; τεύχ. 2443 , σ. 56
Όνομα προσώπου ως θέμα: