Γεώργιος Ι. Παγκάκης μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/2/2006 ; τεύχ. 2379 , σ. 66
Όνομα προσώπου ως θέμα: