Γεώργιος Παρισάκης χημικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 24/1/2005 ; τεύχ. 2328 , σ. 88
Όνομα προσώπου ως θέμα: