Γεώργιος Σερμπής πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπενέκος Δημήτρης, Καρακατσούλης Βασίλης, Καραβίας Βασίλης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 12/9/2005 ; τεύχ. 2358 , σ. 64
Όνομα προσώπου ως θέμα: