Γιάννης Δόρφανης μηχανολόγος ηλεκτρολόγος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τακόλας Νίκος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 2/6/2008 ; τεύχ. 2490 , σ. 64
Όνομα προσώπου ως θέμα: