Γιάννης Μπαμπαλής τοπογράφος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κοντοσφύρης Παναγιώτης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 22/6/2009 ; τεύχ. 2541 , σ. 64
Όνομα προσώπου ως θέμα: