Γιάννης Ν. Χρόνης αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Νικολάου Σπύρος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 1/12/2008 ; τεύχ. 2514 , σ. 64
Όνομα προσώπου ως θέμα: