Γιάννης Στίβης τοπογράφος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κοτσύφης Νίκος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 1/11/2010 ; τεύχ. 2606 , σ. 55
Όνομα προσώπου ως θέμα: