Γιώργος Κονταξής μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παναγιωτάκης Μανώλης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 17/1/2005 ; τεύχ. 2327 , σ. 98
Όνομα προσώπου ως θέμα: