Γιώργος Κρητικίδης πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 31/5/2010 ; τεύχ. 2586 , σ. 54
Όνομα προσώπου ως θέμα: