Γιώργος Μπούμπουκας χημικός μηχανικός - πρ. πρόεδρος ΠΣΧΜ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 23/5/2005 ; τεύχ. 2344 , σ. 54
Όνομα προσώπου ως θέμα: