Γιώργος Παπαηλιού πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 25/7/2005 ; τεύχ. 2353 , σ. 56
Όνομα προσώπου ως θέμα: