Γιώργος Σκιαδαρέσης αρχιτέκτων μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κατοχιανού Τούλα
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 3/4/2006 ; τεύχ. 2386 , σ. 62
Όνομα προσώπου ως θέμα: