Γιώργος Φιλιππίδης αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βιλαέτη - Σπυροπούλου Ιωάννα
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 3/5/2010 ; τεύχ. 2582 , σ. 66
Όνομα προσώπου ως θέμα: