Γρηγόρης Διαμαντόπουλος, ο άνθρωπος, ο αγωνιστής, ο μαχόμενος πολεοδόμος "έφυγε" αφήνοντας μεγάλο κενό

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/9/2010 ; τεύχ. 2599 , σ. 11-12
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο